Beschrijving

Installatie

Voor de realisatie van de renovatie van Stadskantoor 1 Tilburg gaat Y-con de installatie uitwerken met Saia Burgess Controls. 

Klant

In Tilburg worden zowel Stadskantoor 1 (SK1) als 2 (SK2) gerenoveerd. Het huidige Stadskantoor 1 wordt grondig gerenoveerd en deels herontwikkeld. Het gebouw wordt getransformeerd in Stadskantoor en commerciële ruimten (kelder, begane grond, 1e verdieping). 

Uitgangspunt voor het ontwerp van de installaties is een comfortabel klimaat. De installaties dienen toekomstbestendig en duurzaam te zijn tegen optimale exploitatie- en beheerkosten. De benodigde warmte en koude voor het gebouw wordt opgewekt via een WKO-installatie, aangevuld met gasketels en koelmachines voor de benodigde piekvermogens. De ventilatie is vraaggestuurd op basis van de CO2 concentratie. Hierdoor wordt zowel een comfortabel en gezond binnenklimaat als een beperking van het energiegebruik gerealiseerd.

Energiezuinigheid en duurzaamheid staan centraal. BREEAM wordt als tool gehanteerd en er wordt een zeer hoog ambitieniveau nagestreefd, te weten BREEAM Excellent. Hiertoe worden een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van gebouwschil en installaties. De gevels, vloeren en daken worden voorzien van een goede thermische isolatie en luchtdichtheid. Er wordt zonwerende beglazing toegepast en automatische buitenzonwering. Verwarming, koeling en ventilatie worden als vraaggestuurde systemen opgezet. Warmte en koude worden duurzaam opgewekt.
 
Het kantoorconcept wordt gebaseerd op de principes van ‘Het Nieuwe Werken’. Er wordt daarbij een relatief open en lichte generieke kantooromgeving gerealiseerd waarin medewerkers een flexibele werkplek hebben. Ontmoeting staat centraal binnen dit kantoorconcept. Zo is elke verdieping voorzien van een centraal community-gebied en zijn er open verbindingen tussen de verdiepingen opgenomen in de vorm van vides en trappen. Er is in het concept ruimte gereserveerd voor bijzondere werkplekken zoals bijvoorbeeld: aanlandplekken, concentratieplekken, vergaderruimten en projectwerkplekken.

bron: https://www.nelissenbv.nl/nl/projecten/stadskantoor-1-sk1-tilburg

Project Details

Gebouw Stadskantoor/Gemeentehuis
Eigenaar Gemeente Tilburg
DDC/GBS Saia Burgess Controls

(+31) 013 578 43 20
info@y-con.nl
Maa - Vrij 8.30 - 17.00
In het weekend gesloten
Ringbaan Noord 185
5046AB Tilburg